Uppsamlingskärl

Uppsamlingskärl för säker lagring av farliga ämnen

Auffangwanne zur sicheren Lagerung von GefahrstoffenUppsamlingskärl för säker lagring av farliga ämnen

Hos oss hittar du många lösningar för ansvarsfull hantering av farliga ämnen. Om du vill lagra miljöfarliga vätskor ger våra uppsamlingskärl den säkerhet du behöver.Uppsamlingskärl i onlineshopen

Beroende på vilket ämne som ska lagras använder du uppsamlingskärl av olika material för att garantera optimal resistans mot kemikalierna. Stålkar skapar säkerhet vid lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen. Gaffelfickor gör uppsamlingskärlen mer mobila och lätta att transportera. I utförande utan gaffelfickor lämpar sig stålkar som golvkar för lagring på marken eller för placering på pall. Uppsamlingskärl av plast lämpar sig särskilt väl för säker lagring av syror och baser, men även för oljor. Uppsamlingskärl av rostfritt stål används vid lagring av frätande kemikalier i fat och småbehållare. Även här sörjer integrerade gaffelfickor för maximal flexibilitet och stor rörlighet. Avtappningsstationer ger optimalt skydd vid om- och avtappning. De hjälper dig att undvika spill och skyddar på så sätt mot nedsmutsning av marken och mot att miljöfarliga ämnen kommer ut i grundvattnet.

Tips för lagring av farliga ämnen i uppsamlingskärl:

Ett uppsamlingskärl ska minst kunna ta upp innehållet i den största behållaren plus minst 10 % av den lagrade volymen. I ett vattenskyddsområde krävs tillstånd för lagring av farliga ämnen. För att tillstånd ska erhållas måste de uppsamlingskärl som används rymma hela den lagrade volymen.